Anal za syst mu m en measuring system analysis
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie. Ing. Libor Beránek, Ph.D. Strojírenská metrologie. MSA. Analýza systému měření Measuring System Analysis. Six Sigma. 6 Sigma - DMAIC. Define – udává kontext a cíle projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - matsu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anal za syst mu m en measuring system analysis

ČVUT - Fakulta strojní

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Ing. Libor Beránek, Ph.D.

Strojírenská metrologie

MSA

Analýza systému měření

MeasuringSystemAnalysis6 sigma dmaic
6 Sigma - DMAIC

 • Define – udává kontext a cíle projektu

 • Measure – měření základních parametrů analyzovaného procesu

  • Součát MSA

 • Analyze – pochopení základní kauzality z předchozích kroků

 • Improve – nalézt zlepšení

 • Control – zavést plánovanou kontrolu procesu (systému) pro vylepšený proces


 • Co je six sigma
  Co je Six Sigma?

  Horní limit

  Spodní limit

  Cíl

  CTX specifikace


  Measurement system analysis
  Measurement System Analysis

  Hodnota obdržená z nekonečného množství vzorků

  Výsledek měření

  Skutečná hodnota

  Systematická

  náhodná

  chyba  Um st n pr m rn nam en hodnota vs skute n hodnota
  Umístění(průměrná naměřená hodnota vs. skutečná hodnota)

  • Stabilitase vztahuje na schopnost měřícího systému produkovat stejné hodnoty probíhajícího měření při měření totožného vzorku. (drift nuly)

  • Odchylka (Bias)- která se vztahuje k přesnosti, odpovídávzdálenostimeziprůměrnouhodnotouměření a skutečnouhodnotou (True Value) totožnéhovzorkunebosoučástky.

  • Linearita (Linearity)je míroukonzistenceodchylky (Bias) přesrozsahměřícíhozařízení. Testujemejitak, ževynesemenaměřenéhodnoty do grafu a proložímejimipřímku.


  Variace rozsah
  Variace - Rozsah

  • Opakovatelnost (Repeatability)

  • Reprodukovatelnost (Reproductibility)

  Správné a přesné

  Nesprávné a nepřesné

  Nesprávné a přesné

  Správné ale nepřesné


  Po adavky na ms
  Požadavky na MS

  • Stabilita v průběhu měření

  • Malá variabilita zařízení v porovnání s variabilitou procesu (vzorku)

  • Malá variabilita zařízen v porovnání s tolerancemi procesu (vzorku)


  Z klady msa
  Základy MSA

  • Určete počet měřících zařízení, vzorků a počet opakování měření.

  • Zkalibrujte přístroj

  • Zaškolený presonál

  • Zdokumentování metody


  Z klady msa1
  Základy MSA

  • Vyberte reprezentativní vzorky

  • Označte přesně polohu měření na každé součásti

  • Adekvátní rozlišení MS

  • Nahodilé očíslování vzorků


  Gage r r
  Gage R&R

  • Repeatability (opakovatelnost) – variace měřícího zařízení

  • Reproducibility (reprodukovatelnost)– variace osob užívajích tato zařízení

  • Celkový Gage R&R, který kombinuje efekty (1) a (2)


  Praktick p klad
  Praktický příklad

  • Výchozí zadání
  Z v re n zhodnocen
  Závěrečné zhodnocení

  • R&R < 10% systém měření vyhovuje

  • 10% ≤ R&R ≤ 30% systém měření muže být vyhovující, ale bude záležet na konkrétní aplikaci

  • R&R > 30%, systém měření se NESMÍ používat!!!