Jaros aw kuchta programowanie wsp bie ne
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Jarosław Kuchta Programowanie Współbieżne. Równoległe kwerendy danych. Podstawy. LINQ – Language-Integrated Query język zapytań wbudowany w C# począwszy od wersji 3. PLINQ – Parallel LINQ równoległa wersja LINQ. Przykład wyrażenia LINQ. // The Three Parts of a LINQ Query:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nayda-parks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jaros aw kuchta programowanie wsp bie ne

Jarosław Kuchta

Programowanie Współbieżne

Równoległe kwerendy danych


Podstawy
Podstawy

 • LINQ – Language-Integrated Query

  • język zapytań wbudowany w C# począwszy od wersji 3.

 • PLINQ – Parallel LINQ

  • równoległa wersja LINQ

PLINQ


Przyk ad wyra enia linq
Przykład wyrażenia LINQ

// The Three Parts of a LINQ Query:

// 1. Data source.

int[] numbers = new int[7] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 };

// 2. Query creation.// numQuery is an IEnumerable<int>

var numQuery =

from num in numbers

where (num % 2) == 0

select num;

// 3. Query execution.

foreach (int num in numQuery)

Console.Write("{0,1} ", num);

PLINQ


R d a danych dla linq
Źródła danych dla LINQ

 • tablice C#

 • łańcuchy znaków

 • kolekcje i listy .NET

 • bazy danych SQL

 • zbiory danych ADO.NET

 • dokumenty XML

PLINQ


R wnoleg a wersja wyra enia linq
Równoległa wersja wyrażenia LINQ

// The Three Parts of a LINQ Query:

// 1. Data source.

int[] numbers = new int[7] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 };

// 2. Query creation.// numQuery is an IEnumerable<int>

var numQuery =

from num in numbers.AsParallel()

where (num % 2) == 0

select num;

// 3. Query execution.

foreach (int num in numQuery)

Console.Write("{0,1} ", num);

PLINQ


Foreach a forall
foreach a ForAll

foreach (int num in numQuery)

aBag.Add(Compute(num)));

numQuery.ForAll

( (num) => aBag.Add(Compute(num)) );

PLINQZalety i wady plinq
Zalety i wady PLINQ

 • PLINQ dobrze się sprawdza, gdy:

  • elementy kolekcji są niezależne od siebie

  • operacje łatwo dzielą się na niezależne wątki

  • pojedyncza operacja jest "dość długotrwała"

 • Kosztem PLINQ jest narzut na:

  • podział danych ze źródła danych

  • podział zadań na wątki

  • zebranie danych z wątków

  • scalenie wyników

PLINQ


Przyk ady
Przykłady

 • Opłacalne:

  var queryA = from num in numberList.AsParallel()

  select ExpensiveFunction(num);

 • Nieopłacalne:

  var queryB = from num in numberList.AsParallel()

  where num % 2 > 0

  select num;

PLINQ


Sekwencyjne wykonanie plinq
Sekwencyjne wykonanie PLINQ

 • PLINQ próbuje wykonać kwerendę przynajmniej tak samo szybko, jak LINQ.

 • Przełącza się na wykonanie sekwencyjne, gdy zawiera klauzule:

  • Select, indeksowaną Where, indeksowaną SelectMany lub ElementAt po zmianie kolejności lub filtrowaniu kolekcji wejściowej,

  • Take, TakeWhile, Skip lub SkipWhile po zmianie kolejności kolekcji wejściowej,

  • Concat, Reverse, Zip lub SequenceEquals, chyba że kolekcja wejściowa jest oryginalnie indeksowana

PLINQ


Wymuszone wykonanie r wnoleg e
Wymuszone wykonanie równoległe

static void ForceParallel()

{

var customers = GetCustomers();

var parallelQuery = (from cust in customers.AsParallel() .WithExecutionMode(ParallelExecutionMode.ForceParallelism)

where cust.City == "Berlin"

select cust.CustomerName)

.ToList();

}

PLINQ


Okre lenie liczby procesor w
Określenie liczby procesorów

var query = from item in source.AsParallel()

.WithDegreeOfParallelism(2)

where Compute(item) > 42

select item;

PLINQ


Kwerenda r wnoleg a z uporz dkowaniem
Kwerenda równoległa z uporządkowaniem

var orderedCities = (from city in cities.AsParallel().AsOrdered()

where city.Population > 10000

select city)

.Take(1000);

PLINQ


Samodzielne partycjonowanie danych
Samodzielne partycjonowanie danych

/ Static partitioning requires indexable source. Load balancing can use any IEnumerable.

var nums = Enumerable.Range(0, 100000000).ToArray();

// Create a load-balancing partitioner. Or specify false for static partitioning.

Partitioner<int> customPartitioner = Partitioner.Create(nums, true);

// The partitioner is the query's data source.

var q = from x in customPartitioner.AsParallel()

select x * Math.PI;

q.ForAll((x) =>

{

ProcessData(x);

});

PLINQLiteratura
Literatura

 • http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd460688.aspx

PLINQ