Affektreglering med tourette syndrom som utg ngspunkt
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt. Najah Khalifa Barnneurolog och habiliteringsläkare. Phd BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala najah.khalifa@neuro.uu.se. Tourette syndrom (TS). Motoriska + vokala tics > 1år

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Affektreglering med tourette syndrom som utg ngspunkt

Affektreglering med Tourette syndrom som utgångspunkt

Najah Khalifa

Barnneurolog och habiliteringsläkare. Phd

BUP-kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

najah.khalifa@neuro.uu.se


Tourette syndrom ts
Tourette syndrom (TS)

Motoriska + vokala tics > 1år

Ticsen orsakar lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden

Debut <18 åå


Affektreglering med tourette syndrom som utg ngspunkt
TS

Motoriska tics: Ögonblinkningar, grimaser, vridningar på huvudet, ryckningar i axlar, armar, ben. Rätta till kläder, glasögon eller dylikt. Självdestruktivitet

Vokala tics:Hosta, harkla, snyfta, läten, Skrika

ekolali, palilali, koprolali.

”Sensoriska tics” , förkänningar

(’premonitory urges)


Tourettetv ng
Tourettetvång”

Många komplexa tics innehåller tvångsdelar

Symmetrikänsla

Det skall kännas rätt

Obehagskänsla mer än katastroftankar


Orsaker avvikelser avseende
Orsaker – avvikelser avseende

Strukturer i hjärnan: pannlober

basala ganglier

Nätverk: cortex-striatum-thalamus-cortex

Signalämnen: dopamin, glutamat, GABA, serotonin, noradrenalin, acetylcholin, opioider


Affektreglering med tourette syndrom som utg ngspunkt
TS

 • N Khalifa 20004479 skolbarn i Ludvika, Smedjebacken 7-15 år

 • Tourettes syndrom 0,6%, Kroniska motoriska tics 0.8%, Kroniska vokala tics 0,4%, Övergående tics 4.8%= 6.6%

 • Nästan 50% av alla barn som går i särskolan har tics


Neuropsykologiska problem hos barn med ts
Neuropsykologiska problem hos barn med TS

Variationen i begåvningen är stor:

IQ = 95 (57-125)

16 % har IQ <70

Svårt med exekutiva funktioner, visuospatial konstruktionsförmåga, minne, verbal flöde

lägre självkänsla än populationen i övrigt.Samsjuklighet
Samsjuklighet

TS (%)

A D H D 68

CD/ODD: 24

Autism/Asperger 20

Depression 20

OCD 16

Sömnstörning 28

Inlärningsproblem 82

ALLA DIAGN. 92Familjens rangordning av symtomen
Familjens rangordning av symtomen

Raseriutbrott 36 %

Hyperaktivitet/uppmärksamhet 20 %

Inlärningsproblem 20%

Tvång 12%

tics 12%


Internationell ts databas
Internationell TS databas

3.500 TS fall i 22 länder

  37% ilska kontrollproblem.

  <10% ilska kontrollproblem hos de som har enbart TS

Freeman 1999


Affekter
Affekter

 • Affekten är direktkopplad till en specifik typ av stimuli, vilken ger en särskild form av känslosvar

 • Utvecklingen av känslorna står i nära samband med utvecklingen inom det kognitiva området och binds samman med hjälp av talspråk och tänkade

 • Känslorna byggs upp av individens erfarenheter och påverkas starkt av dennes tankar.


Affekter1
Affekter

Det finns ett antal grundläggande affekter, som fungerar från vi är små:

 • Glädje

 • Förvåning

 • Intresse

 • Ledsnad

 • Förakt

 • Motvilja

 • Fruktan

 • Skam

 • Vrede


Affektsmitta
Affektsmitta

Affekt smittar - vi känner av varandras känslor. Det gör vi genom så kallade spegelcellsfunktioner

Alla barn är födda med förmågan till affektsmitta. Det är det första ledet i empatiutvecklingen


Ilskeutbrott hos barn
Ilskeutbrott hos barn

Inträffar < 1/3 barn i åldern 3-12 år

Vanligast i åldern 3-5 år (75%)

Minst vanliga i åldern 9-23 (4%)

Pojkar > flickor (3:1)

65% av utbrott är okontrollerbara

 94% hemma

 92% förälder som mål

Utlösare:

Får höra "nej" (81%),

Oväntad förändring i planer (75%)


Ilskeutbrott vid ts
Ilskeutbrott vid TS:

Hos barn med Tourette syndrom har 37% problem med ilska någon gång i livet

Påverkar funktionen i vardagliga livet


Hja rnan och affektreglering
Hjärnan och affektreglering

Problem med affektreglering är kopplat till svårigheter i ventromediala prefrontala cortex som dämpar reaktioner i amygdala


Affektreglering
Affektreglering

Att förlora kontrollen kan det leda till:

 • Våldsam

 • Slag

 • Sparkar

 • Bett

 • Skadegörelse

 • Våldsam självskada

 • Verbalt


Aristotle
Aristotle

Anyone can become angry, that is easy...but to become angry with the right person, at the right time, for the right purpose, and in the right way...this is not easy.”


Affektreglering med tourette syndrom som utg ngspunkt

Möjliga orsaker till aggression vid TS

 • Tic svårighetsgrad

 • Psykosocial stress

 • Komorbida psykiska störningar

 • Medicinering biverkningar / interaktioner

 • Sensoriska överkänslighet

 • Familj dysfunktion


Tics aggression
Tics -Aggression

Aggressionsutbrott verkar vara oberoende av svårighetsgrad av tics.

Kan vara en kombination av olika stressfaktorer:

utmattning efter tics, avbrytande av ticsen

Barn blir retade, känner sig annorlunda och oönskade, kan orsaka ångest------MER TICS

Tonåren -------- MER TICS

Barn rapporterar också obekväma, nervösa, konstiga känslor (rädsla, avsky, tvivel) eller som de kommer att explodera innan en tics kommer.


Komorbida samsjuklighet
Komorbida samsjuklighet

 • ADHD-TS

 • Inlärningssvårigheter-TS

 • ASD-TS

 • OCD- TS ( "trion" TS-ADHD-OCD”)

 • Sömnstörning-TS

 • Affektiva tillstånd-TS

 • ODD/CD-TS

 • Ätstörning-TS


Tics sj lvskadande beteende
Tics- Självskadande beteende

Förekommer till 17-22% vid TS.

SB relaterats både till OCD symtom och till svårighetsgrad av tics.

Farmakologisk beh.: SSRI, neuroleptika, antiepileptika

Litium

Naltrexon-fallbeskrivningar vid självdestruktivitet


Sensoriska verk nslighet
Sensoriska överkänslighet

 • Hörsel

 • Ljus

 • Smak

 • Färg

 • Beröring


Bed mning av illskeutbrott ts
Bedömning av illskeutbrott TS

Beskriv:

Frekvens

Svårighetsgrad

Varaktighet

Utlösande faktor

Sammanhang


Behandling av aggressionsutbrott vid ts
Behandling av aggressionsutbrott vid TS

Psychoeduction

  Föräldraträning. PMT.

  Familjeterapi , FFT

  Social träning

  Anger Management program. ART

  Dialektisk beteendeterapi, DBT

  Anti-mobbning program

  Fysisk träning, kost, sömnhygien


Ts agressivitet och pmt
TS-agressivitetoch PMT

 • Föräldrar tränas för att påverka barnets beteende i hemmet. Bygger på interaktionsteorier föräldrar – barn

 • Studie med 48 barn och ungdomar med TS + kontrollgrupp och Parent Management Training: En klar reduktion av explosivt beteende, men ingen reduktion av tics.

 • Schahill 2006


Uppsala modellen npbe tourette team
Uppsala modellenNPBE- Tourette team

 • Föräldrautbildning

  1- Grundkurs vid 3 tillfällen

  2- Fortsättningskurs vid 5 tillfällen


Grundkurs
Grundkurs

Träff 1: TS, vad innebär diagnos, prognos, miljöfaktorer

Träff 2: Behandling, Tips & råd

Träff 3: Att leva m TS, strategier som kan lindra ticsen och minska stress. Anhörigas erfarenheter


Forts ttningskurs
Fortsättningskurs

Träff 1: Att prata m sitt barn om tics/TS

Träff2: Konflikter och problemlösning

Träff 3: Att prata om tics/TS med andra

Träff 4: Föräldrastress och egenvård

Träff 5: Positiva teman och anpassning


Tr ff 1 att prata m sitt barn om tics ts
Träff 1Att prata m sitt barn om tics/TS

 • Prata med sitt barn om känslighet- För mkt av det goda

 • Prata m sitt barn om tics rent allmänt

 • Prata m sitt barn när det finns aktuella problem, i en hel situation

 • Prata om habit reversal och annan behandling


Tr ff 2 konflikter och probleml sning
Träff 2Konflikter och problemlösning

Genomgång av 5 principerna

1- ändra situationen

2- Lära barnet alternativt beteende

3- Förstärka alternativt beteende

4- Avlägsna befintliga förstärkare

5- Använd negativa konsekvenser på oönskat beteende


Tr ff 3 att prata om tics ts med andra
Träff 3 Att prata om tics/TS med andra

 • Hur mkt vill man berätta?

 • Öka förståelse för barnets känslighet

 • Gränser och uppfostran

 • Prata m andra närstående

 • Syskonbemötande/släkten

 • Prata med negativt inställda personer


Tr ff 4 f r ldrastress och egenv rd
Träff 4Föräldrastress och egenvård

 • Stress och sårbarhet modellen

 • Vad är det som stressar?

 • Hur kan man reducera stressen i vardagen?

 • Hur kan man vårda sig själv rent allmänt?

 • För och nackdelar för barnet?

 • Hur kan man som föräldrar underlätta för varandra och undvika konflikter? Kan man det?


Tr ff 5 positiva teman och anpassning
Träff 5Positiva teman och anpassning

 • Barnet och hans/hennes tics är inte bara ”ett problem”

 • Hur kan man använda ticsen till att skapa positiva stunder med sitt barn?

 • Informera om behandling

 • Samarbeta med barnet i behandling på ett positivt sätt


Habit reversal
Habit reversal

 • Definiera tics

 • Träna att känna igen

 • Bestämma bra motbeteende

 • Träna motbeteende

 • Uppmuntra användning av metoden

 • Naturliga vinster av behandlingen


Behandling av impulsivitet vid ts
Behandlingavimpulsivitet vid TS

 • ADHD: CS, atomoxetin, alfa-agonist

 • OCD: SSRI, atypisk neuroleptika, klomipramin

 • Depression/ångest: SSRI, TCA, bupropion

 • Bipolär störning: Lithium, valoproat, karbamazepin, atyp. neuroleptika


Behandling av illskeutbrott vid ts
Behandlingavillskeutbrott vid TS

 • Atypiskaneuroleptika: risperidon, aripiprazol, olanzapin, ziprasidon, quetiapin

 • SSRI: fluoxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, paroxetin

 • Antiepileptika / MoodStabilizers: Litium, valproat, lamotrigin, karbamazepin, topiramat

 • Andra:psykostimulantia, klonidin


Positiva sidor vid ts
Positiva sidor vid TS

En andel har -

ssk god verbal begåvning

musikalisk talang

många beskrivs ha stor noggrannhet och energi

Kända personer som sannolikt hade TS

WA Mozart

Samuel Johnson


Internet l nkar
Internet länkar

 • www.lul.se/infoteket

 • www.attention-riks.se

 • www.sjalvhjalppavagen.se

 • www.mindrebrak.se

 • www.lul.se/BUP/kvalitetshandboken. (olika handlingsprogram)