Spr kv rden vem reste den sven a svennberg tyres rk stockholm s derrk 2011 04 11
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Möteslokal . Rest. Gondolen Stadsgården 6 Box 15155 10465 Stockholm. Mötestid. Måndag  12:15. Språkvården- vem reste den? Sven A. Svennberg, Tyresö RK Stockholm-SöderRK 2011-04-11. Språkvården- vem reste den? Bakgrund: Nyttig kunskap?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - olympia-castaneda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spr kv rden vem reste den sven a svennberg tyres rk stockholm s derrk 2011 04 11

Möteslokal 

Rest. GondolenStadsgården 6Box 1515510465 Stockholm

Mötestid

Måndag  12:15

Språkvården- vem reste den?Sven A. Svennberg, Tyresö RKStockholm-SöderRK 2011-04-11

Sven A. Svennberg


Spr kintresse teknikintresse all tare ordsnokare logik definitioner sis tnc cen iso

Språkvården- vem reste den? Bakgrund: Nyttig kunskap?

SpråkintresseTeknikintresse”Allätare””Ordsnokare”LogikDefinitioner:SIS,TNC, CEN, ISO

Sven A. Svennberg


Definition p bra historia
Definition på bra historia

 • Kort,

 • Högreståndsrelation,

 • Kyrklig anknytning,

 • Ekivok avslutning.

 • Exempel:

 • Herre Gud, sade grevinnan till biskopen,

 • Släpp genast mitt knä!

Sven A. Svennberg


Bakgrund
Bakgrund

 • Chalmers maskinteknik, kärnkemi, kärnfysik 1954

 • Konsult i energi- och miljöteknik

 • Internationell standardisering

 • Ordlistor inom teknik, utgivna av TNC

 • Rådgivare till TNC, ”Sällskapet för ordbruk och bokstavsskötsel”

 • Företagsledare

 • Professor på KTH i drift och underhåll på 90-talet

 • Motto: Drift – något att underhålla”

 • Privatflygare i 50 år, SPAF 40 år

 • Golfare i 45 år, Ågesta, Sth golfförbund, SGF

Sven A. Svennberg


Dagsaktuellt
Dagsaktuellt

 • Konsult åt Locum i energi- och miljöfrågor

 • Kommunfullmäktige i Tyresö (tidigare ordf)

 • Byggnadsnämndens namnberedning

 • Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län

 • Svenska kyrkan: ordförande i kyrkofullmäktige i Tyresö

 • Kyrkogårdsnämnden- ledamot

 • Energi och miljö i Bukoba, Tanzania; ”LED-ljus”

 • Ung företagsamhet, Tyresö gymnasium

 • Motto: “Retired, but not tired”

Sven A. Svennberg


Tnc teknikspr k
TNC-teknikspråk

 • Term Uttryck för en (teknisk) företeelse

 • Termförklaring Uttryck som direkt kan ersätta facktermen i en sats

 • Bullervall Bullerskyddsvall

 • Bullermur Bullerskyddsmur

 • Hur mycket ljud avger en bullermur??

Sven A. Svennberg


Allm nspr k teknikspr k
Allmänspråk-Teknikspråk

 • SAOL rekommenderar bindnings-s i de flesta fall, även för enkelt sammansatta substantiv

 • För dubbelt sammansatta substantiv är huvudregeln att bindnings–s används

 • Exempel: vägbank; järnvägsbank

 • TNC rekommenderar direktanknytning

 • Vad är skillnaden mellan driftkostnad och driftskostnad?

Sven A. Svennberg


De stora spr ken miljoner personer
De stora språken (miljoner personer)

 • 1. Kinesiska 885

 •  2. Spanska 332

 •  3. Engelska 322

 • 4. Arabiska 257

 • 5. Bengali 189

 • 6. Hindi 182

 • 7. Portugisiska 170

 • 8. Ryska 170

 • Vad är singularformen av portuguese?

Sven A. Svennberg


Punktskrift 1
Punktskrift-1

 • Louis Braille, född 4 januari 1809 i Coupvray nära Paris, död 6 januari 1852 i Paris, var en fransk blindlärare, som skapade Brailleskriften (punktskrift).

 • Den baserades på sex punkter, och genom att kombinera dem kunde man få fram inte bara olika bokstäver utan också siffror, och även notsystem

 • De tio första bokstäverna i alfabetet, a-j, bildas genom att de fyra översta punkterna i fyrkanten, eller cellen som den kallas, kombineras.

 • Bokstäverna k-t, fås på samma sätt, men en punkt läggs till längst ned till vänster (punkt 3)

Sven A. Svennberg


Punktskrift 2
Punktskrift-2

Sven A. Svennberg


Nominativ och dativ
Nominativ och dativ

 • De eller dem?

 • Då kan man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi ska man också välja de:

 • Innan - Före

 • Före = preposition föregår substantiv

 • Innan = tidsadverbial inleder sats

Sven A. Svennberg


Definition av ordklasser
Definition av ordklasser

 • Adjektiv:Skitbra,

 • Substantiv: Gubbjävel

 • Undantag: Skitstövel

 • Verb:Utav helvete

Sven A. Svennberg


Verb i umg nget
Verb i umgänget

 • Gå i skolan

 • Sitta i sammanträde

 • Ligga vid universitet

 • Lägga manken till

 • Hålla till godo

 • Vara på tvären

 • Stå till förfogande

 • Åka på pumpen

Sven A. Svennberg


B jningsformer
Böjningsformer

 • Medium, pl. medier

 • Undvik pluralformen media (latin) Fel: ett media

 • Exempel på sammansättning:

 • Medie- som förled: Medielinjen på gymnasiet Fel medialinjen

 • Köldmedium, ämne vars ångbildningsvärme används för kylning

 • Köldbärare, vätska med låg fryspunkt som utan fasändring transporterar värme

 • Kylmedel, gas eller vätska som bortför värme från värmeavgivare till omgivningen

 • Antibotikum, pl. Antibiotika. Fel: Ett antibiotika

 • Antependium

 • Compositae

Sven A. Svennberg


J mf rt med
Jämfört med

 • I SvD den 4 oktober 2010 stod: "Bilbränderna ökar kraftigt. Fem gånger fler än jämfört med 1996".Det borde ha stått "Fem gånger fler än 1996".

 • Om orden ”jämfört med” onödigtvis skulle användas borde skrivningen ha varit  

 • "Fem gånger fler jämfört med 1996"  

Sven A. Svennberg


Procentr kning
Procenträkning

 • Vid jämförelsetal större än 100% bör hellre kvot användas

 • Exempel En ökning i antalet cancerinsjuknade per år från 10 miljoner år 2009 till  35 miljoner år 2050 innebär att antalet fall ökar 3,5 gånger.

 • En sådan förändring innebär en ökning med 250 % (differensen är 25 miljoner per år).

 • Den matematiken klarar inte journalisterna

Sven A. Svennberg


Göta kanal mot Hallandsåsen (11 Gkr), Botniabanan (15 Gkr) Nusummevärde 2,7 Gkr, ca 15 Gkr?? Ordbruk på kostnadsområdetKälla: Lars Strömbäck: ”Baltzar von Platen, Thomas Telford och Göta kanal” ;Avhandling Linköping 1993 Investering till dagspris: 700 Mkr. Nusummevärde av kanalen ??.

Sven A. Svennberg


Inflation 1830 2010
Inflation 1830-2010

Sven A. Svennberg


Investeringskostnad

Investeringskostnad??

Investering = utgift för projekt med viss beräknad brukstid

Investeringen är inte en kostnad, den är en utgift.

Utgiften motsvaras av en tillgångsökning i balansräkningen

Investeringen ger som regel upphov till både drift- och räntekostnad och driftintäkt

Nusummeberäkning av årligt driftöverskott visar om investeringen är lönsam eller icke

Sven A. Svennberg


Substantivsjukan
Substantivsjukan

 • Rådet fattade beslut = beslutade

 • Hur definieras beslutfattare?

 • ”Personer som inte fattar någonting- utom beslut”

Sven A. Svennberg


Vem riskerar
Vem riskerar ?

 • Exempel DN 4 nov. 2010:

 • Samtal om Kosovo riskerar att skjutas upp

 • Exempel DN Debatt (Markus Uvell, Timbro):

 • På flera punkter riskerar valet 2010 att bli en Pyrrhus-seger

 • Exempel SvD 6 feb 2011:

 • Spindel stoppar 65 000 bilar. Den gillar nämligen att bygga bo i bilarna ochriskerar att orsaka bränder.

 • Dagens klimatnyheter 2011-04-06:

 • Smältvatten från ishavet riskerar störa havsströmmen

Sven A. Svennberg


Samk nad hermafrodit
Samkönad = hermafrodit

 • Enligt bl. a. SAOL och NE betyder samkönad växt eller djur som i sig innehåller både hanligt och honligt könsorgan (jämför Linnés sexualsystem). Synonym är hermafrodit.

 • I NE anges som exempel maskar och blötdjur ha denna egenskap.

 • I lagtext och senast i Svenska Kyrkans bestämmelser i kraft den 1 november 2009 anges korrekt

 • ”Äktenskap mellan personer av samma kön”.

 • Ett alternativ enligt Svenska språknämnden kan vara att skriva ”enkönat äktenskap” för den minoritet av människor som vill ingå äktenskap med en person av samma kön.

 • Äktenskap mellan personer av olika kön kan benämnastvåkönat äktenskap.

Sven A. Svennberg


Latinska flerstaviga ord
Latinska flerstaviga ord

 • Betoning på 3:e stavelsen från slutet (”antepenu’ltima”),

 • Exempel

 • Antibio’tikum,

 • Antepe’ndium,

 • Compo’sitae (korgblommiga växter),

 • Pro’stata.

Sven A. Svennberg


Ventilation utbyte av luft
Ventilation- utbyte av luft

 • Luftbehandling, behandling av luft genom beredning, distribution och luftväxling

 • Luftkonditionering, luftbehandling som reglerar luftens temperatur, fuktighet, renhet och hastighet i ett utrymme

 • Engelskt uttryck: Air conditioning

 • Observera: Air condition = lufttillstånd

Sven A. Svennberg


Lag och lagstiftning
Lag och lagstiftning

 • Lagstiftning sker i riksdagen,

 • Lag är resultatet av riksdagens arbete

 • Exempel: Länsstyrelsen har felaktigt skrivit

 • ”..en samlad miljö- och naturvårdslagstiftning"

 • Riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar gör samma fel!

 • Det gör också journalister

 • Norm Ett mera vidsträckt begrepp, ofta som komplement till lag eller förordning

 • EU-direktiv EU-dokument med inverkan på medlemsländernas lagar

Sven A. Svennberg


Precision och noggrannhet
Precision och noggrannhet

 • Precision, Överensstämmelse mellan likartade bestämningar av mätvärden

 • (exempel tavelträff på samma plats vid skjutning)

 • Noggrannhet, Överensstämmelse mellan mätvärde och sant värde

 • (exempel träff i tian efter justering av siktet)

 • Överskott och underskott??

Sven A. Svennberg


Kommunalt spr k
Kommunalt språk

 • Delegation = persongrupp

 • Delegering = överlåtelse av beslutsrätt

 • Arvode utgår = slopas??

 • Arvode utges = utbetalas

 • Inkomster- utgifter kontantmetod

 • Intäkter- kostnader periodisering

Sven A. Svennberg


Ordf rande
Ordförande

 • Singularis: ordförande best. form ordföranden

 • Pluralis: flera ordförande best.form ordförandena

 • Exempel:

 • Två personer utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

 • Vid mötet utsågs två ordförande

Sven A. Svennberg


Fr ga fr gest llning en g ng trodde jag att jag hade fel men jag misstog mig
Fråga –Frågeställning”En gång trodde jag att jag hade fel- men jag misstog mig”

?

Sven A. Svennberg


On diga anglicismer
Onödiga anglicismer

 • Bebisar Dubbel plural

 • HR Personalansvarig

 • Back-up Kopia

 • Hårdvara Maskinvara (dator)

 • Mjukvara Programvara

 • Air bag Luftkudde

 • Air conditioning Luftbehandling

 • Body builder Kroppsbyggare

 • Release (en skiva) Utge, publicera

Sven A. Svennberg


On diga anglicismer1
Onödiga anglicismer

 • Benchmarking Provresultat ställt mot mål eller mall

 • Göra come back Återkomma

 • Mindmap(ping) Minneskart-a (–ering)

 • Mindfulness Sinnesnärvaro??

 • Mail E-post, e-brev

 • Male??

Sven A. Svennberg


L ngtradare
Långtradare

 • Lastbil för långväga transporter

 • Lång lastbil, ofta med släpvagn eller påhängsvagn

 • Lastbåt?

Sven A. Svennberg


Trafikvett
Trafikvett

 • "Det är inte farten som dödar, det är smällen....”

        Vi tar det på engelska:     "Its not the fart that kills, it’s the smell...."

Sven A. Svennberg


Svenska invektiv
Svenska Invektiv

 • En samling mustiga ålderdomliga eller dialektala svenska invektiv

 • Finns på Internet

 • Se även Fula visboken

 • Finns i bokhandeln

Sven A. Svennberg


Ord med betydelsef rvr ngning
Ord med betydelseförvrängning

 • Samkönad Hermafrodit, blötdjur, mask

 • Delegation Persongrupp

 • Delegering Överlåtelse av beslutsrätt

 • Teknologi- Teknik

 • Datalingvistik- Språkteknologi- språkteknik

 • Trosfråga Margit Sahlin

 • Symposium: Åhörardag, Konferens, Seminarium

 • Historiskt presens: Åkomma hos polisen

 • Kontroll Oftast styrning (fjärrstyrd TV)

Sven A. Svennberg


Prestanda
Prestanda

 • Från början är prestanda en pluralform till singularen prestandum

 • Ordet har kommit att uppfattas som singular. Jämför med rekvisita, kontenta, spirituosa, narkotika och kosmetika.

 • hög prestanda eller höga prestanda? Båda formerna anses möjliga

 • Det måste konstateras att prestanda betyder prestationskrav, inte prestationsförmåga.

Sven A. Svennberg


Ordv ndning med spets svd under strecket 2010 10 26 vendela fredricson
Ordvändning med spetsSvD, Under strecket 2010-10-26: Vendela Fredricson

 • ”Jag har ett personnummer, alltså finns jag”

 • Kroppen med tillhörande DNA, ett igenkänningstecken som bestämmer och genomsyrar kroppen in i dess minsta beståndsdel, borgar för min kontinuitet”

 • Martin Ljung: Jag skall be att få finnas till”

Sven A. Svennberg


Sk mtaren martin ljung
Skämtaren Martin Ljung

 • ”Nu måste vi alla resa oss upp som en man

 • och sätta oss ned och tänka efter var vi står”

Sven A. Svennberg


Litteratur

Litteratur

SAOL

Nusvensk ordbok

Etymologisk ordbok

NE jämte årsböcker

TNC:s ordlistor

Svenska språknämndens skrifter

Svenskan i tusen år, ISBN 91-1-962272-4

Sven A. Svennberg


Tr stens ord till den som har det sv rt
Tröstens ord till den som har det svårt

 • Med största intresse har jag tagit del av Edra uttalanden.

 • Aldrig har jag hört talas om svårigheter så stora som Edra.

 • Mottag detta kort som ett bevis på mitt djupaste deltagande!

Sven A. Svennberg