Eksploatacja zasob w informatycznych przedsi biorstwa
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa. Cz.2. Koszty funkcjonowania IT w przedsiębiorstwie. Zarządzanie finansowe IT. Koszty związane z IT (cykl życia). Koszt nabycia zasobów, Dobór elementów systemu, Bezpośrednie koszty nabycia, Dodatkowe koszty nabycia,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - salome


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cz 2 koszty funkcjonowania it w przedsi biorstwie
Cz.2.Koszty funkcjonowania IT w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe IT


Koszty zwi zane z it cykl ycia
Koszty związane z IT (cykl życia)

 • Koszt nabycia zasobów,

 • Dobór elementów systemu,

 • Bezpośrednie koszty nabycia,

 • Dodatkowe koszty nabycia,

 • Koszt utrzymania zasobów,

 • Bieżące koszty funkcjonowania,

 • Koszty awarii,

 • Koszt likwidacji zasobów.


Koszty zwi zane z it alokacja
Koszty związane z IT (alokacja)

 • Koszty bezpośrednie,

 • Akwizycji,

 • Utrzymania,

 • Likwidacji,

 • Koszty pośrednie,

 • Koszty dodatkowe.


R d a informacji o finansach it
Źródła informacji o finansach IT

 • Księgowość

 • Zapisy księgowe,

 • Zestawienia,

 • Analizy,

 • Informacje wewnętrzne działu IT

 • Informacje do budżetowania IT,

 • Plany rozwojowe,

 • Sprawozdania.


Ksi gowo podstawowe r d o informacji o kosztach
Księgowość – podstawowe źródło informacji o kosztach

 • Księgowość „klasyczna”,

 • Metoda MPK (Miejsce Powstawania Kosztów),

 • Metoda Cost Centers CC (Centra Kosztów),

 • Podejście Cost Carriers CCa (Nośniki Kosztów).


Podej cie klasyczne
Podejście klasyczne

 • Koszty księgowane są w grupach kosztowych (konta analityczne) bez wyraźnego podziału na źródła kosztów,

 • Nie ma możliwości bezpośredniego określenia poziomu kosztów generowanych przez IT,

 • Tworzy się specjalne raporty wyszukujące i zestawiające odpowiednie koszty,

 • Często konieczne jest tworzenie dodatkowego oprogramowania (czasami „protez”) dla procesu tworzenia zestawień,

 • Często przenoszenie informacji do arkuszy kalkulacyjnych.


Podej cie mpk
Podejście MPK

 • Oprócz księgowań „klasycznych” tworzy się zapisy na osobnych kontach (lub subkontach) zawierających informacje o MPK,

 • Różny poziom automatyzacji wykorzystania,

 • Łatwiejsze do analizy niż metoda klasyczna,

 • Pozwala na identyfikację źródła kosztu,

 • Przyspieszenie prac związanych z budżetowaniem.


Metoda cost centers centra koszt w
Metoda Cost Centers (Centra Kosztów)

 • Całość systemu księgowego oparta na strukturze kosztowej,

 • Na każdym poziomie planu kont zaszyte są informacje o CC,

 • Obecnie często implementowana w systemach księgowych (klasy ERP),

 • Bardzo zbliżona do MPK (MPK to „krajowa” wersja Cost Centers).


Podej cie cost carriers
Podejście Cost Carriers

 • Jest uszczegółowieniem podejścia Cost Centers,

 • Oprócz wyodrębniania centrów generujących koszty, prowadzi się analizę nośników kosztów,

 • Bardzo przydatne przy planowaniu budżetu oraz przy poszukiwaniu oszczędności.


Bezp atne us ugi wewn trzne it
„Bezpłatne” usługi wewnętrzne IT???

 • Podejście: „…wykonają to pracownicy właśni, więc nie poniesie się żadnych kosztów…”

 • Powszechne podejście wielu polskich menedżerów,

 • Cytat z pracy dyplomowej studenta WZiE PG, 2004 rok,

 • Nie tylko dodatkowe prace zlecane własnym pracownikom generują koszty, ale również prace rutynowe, codzienne,

 • Koszty usług wewnętrznych są mierzalne i muszą być określane i kontrolowane.


Analiza koszt w it przyk ad 1
Analiza kosztów IT – przykład (1)

 • Cele i założenia:

 • Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla alokacji zasobów (zmniejszenie kosztów),

 • Wykazanie celowości (bądź jej brak) dla planowanych działań,

 • Analiza trzyletnia (określenie TCO „Total Cost of Ownership” na trzy najbliższe lata),

 • Ograniczenia:

 • Brak danych MPK, CC, CCa,

 • Brak dostępu do niektórych danych – utajnienie,

 • Wprowadzanie nowej struktury zarządzania,

 • Wdrażanie nowego systemu FK.


Analiza koszt w it przyk ad 2
Analiza kosztów IT – przykład (2)

 • Dane wejściowe:

 • „Zrzuty” zapisów prowadzonych na klasycznych kontach księgowych (w formacie tekstowym) dotyczące lat poprzednich i okresów bieżących,

 • Informacje dodatkowe dotyczące finansów IT,

 • Projekt schematu zarządzania,

 • Wizja rozwoju i zmian planowanych w przedsiębiorstwie.


Analiza koszt w it przyk ad 3
Analiza kosztów IT – przykład (3)

 • Przyjęta metoda postępowania:

 • Obróbka danych wejściowych,

 • Wygenerowanie zestawienia odpowiednich kosztów za lata ubiegłe oraz okresy bieżące,

 • Określenie poziomu kosztów bieżących,

 • Predykcja kosztów na najbliższe lata,

 • Określenie TCO na trzy lata,

 • Określenie alternatywnych wariantów alokacji zasobów i związanych z nimi kosztami,

 • Analiza wariantów rozwiązań,

 • Wnioski, zalecenia wspomagające proces decyzyjny.
Analiza koszt w it przyk ad 6
Analiza kosztów IT – przykład (6)

Zestawienie ofert outsourcingu