munca decent pentru secolul 21 ilo la 90 de ani n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani' - shanta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
munca decent pentru secolul 21 ilo la 90 de ani
Munca decentă pentru secolul 21. ILO la 90 de ani

Obiectivul principal al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) este de a promova şanse egale pentru femei şi bărbaţi la obţinerea unor locuri de munca decente din punct de vedere al venitului, securităţii şi igienei, protecţiei sociale adecvate

incursiune istoric
Incursiune istorică
 • 1919Fondarea ILO (Tratatul de la Versailles, Liga Naţiunilor).
 • 1949Asistenţa tehnică ILO – ”primul pas al unei transformări radicale” (dl.David Morse, DG)
 • 1959Deschiderea primului birou regional în Africa.
 • 1969ILO a fost premiat cu Premiul Nobel pentru Pace.
 • 1998 Adoptarea Declaraţiei privind principiile şi drepturile fundamentale la muncă.
 • 1999 Dl.Juan Somavia, DG,conturează o viziune inovatoare pentru ILO: conceptul de “muncă decentă”.
ilo agen ie specializat onu cu o structur tripartit unic
ILO – agenţie specializată ONU cu o structură tripartită unică
 • CG–Geneva (1,900 angajaţide 110 naţionalităţi)
 • 40 oficii sub-regionale în lumea întreagă
 • Oficiul sub-regional Budapestaresponsabil de Moldova
 • Coodonatori Naţionali într-un un şir de ţări
 • 600 experţiexercitând misiuni (programede cooperare tehnică)
 • Resurse financiare – bugetul ordinar şifonduri extra- bugetare
domeniile de interven ie
Domeniile de intervenţie
 • instruire şi reabilitare profesională
 • politici de angajare;
 • administraţia muncii (DS)
 • legislaţia muncii şi relaţiile industriale;
 • condiţii de muncă;
 • dezvoltarea managementului;
 • securitate socială;
 • statistica muncii;
 • igienă şi securitate;
instrumente prin care interv ine ilo
Instrumente prin care intervine ILO:
 • Standardele elaborate şi încorporate în Convenţii şi Recomandări (188 convenţii şi 199 recomandări)
 • Expertiză oferită la solicitare
 • Metodologii şi programe elaborate şi testate în timp
munca decent i provoc rile globale
Munca decentă şi provocările globale

Statistica ILO nivel global:

 • Peste 500 milioane lucrători sub nivelul sărăciei
 • Peste 43% - sub limita de 2$ SUA pe zi
 • 66 milioane de tineri fără un loc de muncă
 • O rată a şomajului printre tineri, la nivel global, de 2-3 ori mai mare decât cea a adulţilor
 • Femei angajate în slujbe prost plătite
munca decent i provoc rile globale cont
Munca decentă şi provocările globale (cont)
 • 191 milioane de emigranţi (a.2005)– locuind în afara ţării de origine sau de cetăţenie
 • 218 milioane de copii (5-17) - antrenaţi în munci. Mai mult de jumătate dintre ei angajaţi în munci nocive
 • Cel puţin 12,3 milioane de oameni din întreaga lume sunt victime ale muncii forţate
ce este munca decent din perspectiva ilo
Ce este munca decentă din perspectiva ILO?
 • Asigură posibilităţi pentru o muncă eficientă care duce la…
  • Un venit echitabil
  • Securitate la locul de muncă
  • Protecţie socială pentru lucrători şi familiile acestora
 • Perspective mai bune pentru dezvoltarea personală şi integrarea socială (strategii RU, instruiri profesionale)
 • Libertatea de a-şi exprima îngrijorările,de a organiza şi participa la luarea de decizii care le afectează vieţile (abordare participativă)
 • Egalitatea oportunităţilor şi non-discriminării
 • Pârghie eficientă pentru reducerea sărăciei de durată şi asigurarea unui venit egal pentru femei şi bărbaţi adus de creşteri economice durabile
 • Necesar de a fi plasată în centrul politicilor de dezvoltare
agenda muncii decente
Agenda Muncii Decente

are la bază:

 • Exercitarea drepturilor
 • Ocuparea deplină
 • Protecţia socială asigurată
 • Dialogul social constructiv
munca decent i parteneri de abordare
Munca Decentă şi parteneri de abordare
 • Munca decentă a primit susţinere la cel mai înalt nivel
  • Summit-ul Mondial al Liderilor Statelor şi Guvernelor ale ONU din 2005
  • Declaraţia ministerială ECOSOC din 2006 şi 2007
  • Acordul comun cu UNDP pentru promovarea Agendei muncii decente
  • Alianţa Mondială pentru Participarea Cetăţenilor

Pun în evidenţă un adevăr incontestabil

“Nu poate exista o evoluţie, la fel cum nu poate fi eradicată sărăcia fără o angajare deplină şi productivă”

cum este valorificat munca decent
Cum este valorificată Munca Decentă?
 • Programele de Ţară pentru Munca Decentă (PŢMD)
  • Cadru de asistenţă oferit de ILO constituenţilor săi
  • Contribuţia ILO la programele de ţară ale ONU
  • Mai mult de 70 PTMD în întreaga lumea
programe de ar privind munca decent
Programe de Ţară privind Munca Decentă
 • Obiective:
  • Promovarea Muncii Decente în calitate de componentă cheie a strategiilor naţionale de dezvoltare
  • Corelarea priorităţilor cu Agende internaţionale de dezvoltare (ODM, UNDAF) şi Strategii de dezvoltare naţionale (SND)
arii prioritare de cooperare pentru moldova
Arii prioritare de cooperare pentru Moldova
 • Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi a partenerilor sociali de optimizare a guvernării pe piaţa muncii.
 • Perfecţionarea procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor ocupaţionale prin o administrare mai eficientă a muncii şi prin măsuri predestinate lucrătorilor informali şi celor expuşi migraţiei.
 • Eficientizarea sistemului de protecţie socială, cu accent prioritar pe grupurile vulnerabile.
slide14
Prioritate 1. Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice şi a partenerilor sociali de optimizare a guvernării pe piaţa muncii

Rezultate:

 • O mai bună funcţionare a Comisiei naţionale de consultări şi negocieri colective (CNCNC) cu mandat extins de redresare a problemelor sociale şi economice
 • O mai bună administrare a muncii, inclusiv prin instituirea unui mecanism viabil de soluţionare a litigiilor de muncă
 • Sporirea valorii de membru a organizaţiilor patronale şi sindicale prin oferirea unor servicii noi şi mai bune din punct de vedere al calităţii
 • Statistica muncii este îmbunătăţită
prioritate 2 politici de ocupare
Prioritate 2. Politici de ocupare

Rezultate:

 • Guvernul şi partenerii sociali implementează politica de angajare prin planuri de acţiuni şi măsuri de ocupare, gender sensibile, şi asigură o mai bună orientare a programelor către persoanele dezavantajate, inclusiv lucrătorii din economia informală
 • Cadrul instituţional şi regulatoriu este îmbunătăţit şi asigură o legătură între remitenţele şi activităţile generatoare de locuri de muncă
 • Politici îmbunătăţite, cadru de reglementare funcţional şi capacităţi sporite ale instituţiilor în vederea gestionării eficiente a migraţiei de muncă şi prevenirii exploatării prin muncă a lucrătorilor migranţi
prioritatea 3 eficientizarea sistemului de protec ie social
Prioritatea 3: Eficientizarea sistemului de protecţie socială

Rezultate:

 • O mai bună eficienţă a schemelor de asigurări sociale ca rezultat al asistenţei tehnice şi fortificare a capacităţilor constituenţilor tripartiţi
 • Constituenţii ILO adoptă şi implementează politici şi programe de Sănătate, Securitate şi HIV/SIDA la locul de muncă în parteneriat cu entităţi multisectorale naţionale
 • Traficul şi alte forme grave ale muncii copilului din ţară - reduse
contacte
Contacte

Ala LIPCIU

Coordonator Naţional ILO

Tel/fax (373 22) 23 77 11

e-mail: alipciu@mec.gov.md