Az els anschluss k s rlet s annak jelent s ge a n met magyar olasz diplom ciai kapcsolatokban
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Az első Anschluss- kísérlet, és annak jelentősége a német- magyar-olasz diplomáciai kapcsolatokban. Rácz Angéla Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Tanszék.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - terrel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az els anschluss k s rlet s annak jelent s ge a n met magyar olasz diplom ciai kapcsolatokban

Az első Anschluss- kísérlet, és annak jelentősége a német- magyar-olasz diplomáciai kapcsolatokban

Rácz Angéla

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Politikatudományi Tanszék


R cz ang la debreceni egyetem b lcs szettudom nyi kar politikatudom nyi tansz k

„Önök magyarok miért ellenzik az Anschlusst? Az Anschluss lehetővé tenné számunkra, hogy nagyon jól együttműködjünk katonailag”

(Hermann Wilhelm Göring szavai Gömbös Gyula magyar miniszterelnökhöz, 1934 május 28-án)


Felvet sek
Felvetések

 • Miért fontos 1934-ben az „osztrák kérdés”?

 • Milyen jelentősége van Ausztria helyzetének a Harmadik Birodalom szempontjából?

 • Miért volt fontos az első Anschluss- kísérlet, milyen jelentősége volt Magyarország, Olaszország, és Németország diplomáciai kapcsolataiban?

 • Mi történt 1934. július 25-én?

 • Miért tarthatjuk fordulópontnak az első Anschluss- kísérletet


K zvetlen el zm nyek s az osztr k k rd s
Közvetlen Előzmények és az Osztrák kérdés

 • Magyar olasz diplomáciai törekvések harmonizációja- európai satus quo megváltoztatása (Magyarország elszigetelt, Olaszország nyomást gyakorolhat a kisantant révén Franciaországra)

 • Ausztria nehéz helyzete- Clémenceau: „Autriche, c’est le reste”- gazdasági problémák- bank válság- elkeseredett munkanélküliek= kilábalási lehetőség: genfi jegyzőkönyv

 • 1922-től 32-ig nyolc osztrák kancellár

 • 1932. március - Engelbert Dollfuss („Millimetternich”) hatalomra jutása


G mbilini millimetternich il duce
gömbilini” „Millimetternich” „Il duce”


Az anschluss mint lehet s g
Az Anschluss mint lehetőség

 • 1918-tól nagynémet párt Ausztriában

 • 1925- „besurranó Anschluss”

 • Osztrák-Német Volksbund (Österreichisch-Deutsche Volksbund)- Paul Löbe

 • „Történelmi tény, hogy 1929 körüli időre a német-osztrák államhatárok gyakorlatilag már alig léteztek.”

  Golo Mann, 1938


Az osztr k k rd s jelent s ge az olasz magyar diplom ciai kapcsolatokban
Az „osztrák kérdés” jelentősége az olasz-magyar diplomáciai kapcsolatokban

 • 1932-36 minden harmadik diplomáciai dokumentum tárgya az osztrák kérdés

 • Olaszország: …..megmutatkozik annak szükségessége számunkra, hogy tevékenységünket fokozottabban irányítsuk az osztrák-magyar szövetség megerősítésére….igyekezzünk Ausztriát kizárólagosan az olasz érdekszférába vonzani, különleges és szoros kapcsolatokat létesítve vele.”

  Grandi külügyminiszter levele Auriti bécsi követnek

 • Magyarország: „Kánya nem csinált titkot személyes véleményéből, miszerint Dollfuss helyzete nehézzé válhat, ha folytatja éles szembenállását a nácikkal, elutasítva bármiféle megállapodást velük.”

  Colonna budapesti követ feljegyzései

 • Németország: „Ami Dollfuss urat, és a jelenlegi osztrák kormányt illeti, nincs semmi okom gyűlölni személyét, de kénytelen vagyok azonosítani őt a jelenlegi helyzettel, ami ellen harcolni kényszerülök.”

  Hitler 1934. július 14-én


Az anschluss k s rlet
Az Anschluss- kísérlet diplomáciai kapcsolatokban

 • 1934. július 25-én illegális osztrák határátlépés, SS tisztek egy csoportja

 • hadsereg és a rendőrség egyenruháit viselve berontanak a kancellári hivatalba

 • Otto Planetta, közelharcban két lövést ad le Engelbert Dollfuss kancellárra

 • Holzweber Hauptmann Friedrich, palotában ragadt nácik vezérének telefonhívása Rieth követnek

 • Olaszország: csapatok összevonása Tirol, és Karintia határvidékén, Mussolini magához hivatja a hadügyi és légügyi államtitkárokat, külügyminisztériumi munkatársakat

 • Este fél nyolc: a kancellári palota újra a kormányerők kezébe került


Az anschluss k s rlet diplom ciai jelent s ge
Az anschluss- kísérlet diplomáciai jelentősége diplomáciai kapcsolatokban

 • Olaszország: „Kérem Önt, hívja fel az ottani miniszterelnök (Gömbös Gyula) figyelmét arra a tűrhetetlen helyzetre, amelyet a nemzetiszocialista merényletek hoztak létre Ausztriában. Ez a terrorista tevékenység ahelyett, hogy csökkenne, még erősebbé vált. Ugyanakkor nem lehet kételkedni abban, hogy a szervezés és az utasítás német részről jön. Világos, hogy ez az eljárás - még ha csupán a birodalmi kormány puszta jóváhagyásáról is van szó- visszavonhatatlanul megronthatja a Németország és Itália közötti jó viszonyt. „

  Mussolini levele Colonna budapesti követnek, 1934. július 28

 • Magyarország: Berlin új magatartása a magyar kormányban azt a benyomást váltja ki, hogy elérte célját. A korábbi véres célokat is terrorista módszerekkel érték el, de mostantól a terrorizmust háttérbe szorítják. Valószínű, hogy ez az irányzat addig és annyira marad meg, ameddig és amennyire ez benyomás nem változik meg.”

  Colonna budapesti követ jelentése Gömbös Gyulával való személyes találkozójáról


Az osztr k k rd s nyugv pontra jut sa
Az „osztrák kérdés” nyugvó pontra jutása diplomáciai kapcsolatokban

 • 1935. október 3- Olaszország megtámadja Abesszíniát (elhúzódó háború, folytatásához stratégiai árucikkekre van szükség)- német segítségre szorul

 • Mussolini úgy dönt nem lehet akadálya tovább Ausztria függetlenségének kérdése a német közeledéssel kapcsolatban= 1936. július- német-osztrák megállapodás

  1936.október- német-olasz jegyzőkönyv


R cz ang la debreceni egyetem b lcs szettudom nyi kar politikatudom nyi tansz k

„Önök magyarok miért ellenzik az Anschlusst? diplomáciai kapcsolatokbanAz Anschluss lehetővé tenné számunkra, hogy nagyon jól együttműködjünk katonailag”

(Hermann Wilhelm Göring szavai Gömbös Gyula magyar miniszterelnökhöz, 1934 május 28-án)


R cz ang la debreceni egyetem b lcs szettudom nyi kar politikatudom nyi tansz k

Köszönöm a figyelmet diplomáciai kapcsolatokban